close
چت روم
احکام روزه بانوان در ماه مبارک رمضان / پرسش و پاسخ

برترین هادر ادامه مطلب... شماری زیادی از خوانندگان سایت جامع رمضان از بانوان محترم هستند . از این رو، ضروری است که با «احکام روزه بانوان » بیشتر آشنا شویم و پیش از آن، دو نکته را به خاطر داشته باشیم: ۱- احکام این نوشتار طبق فتاوا و نظریات «حضرت امام خمینی رحمه الله » برگزیده شده اند، زیرا هدف اصلی از این قلمزنی «احکام شناسی » بوده است و نه چیزی دیگر . بدین رو، هر یک از مخاطبان این احکام باید از مرجع تقلید خویش پیروی کنند، هر چند شمار فراوانی از مقلدان در احکام الهی هنوز…

امروز چهارشنبه 26 دی 1397
لینک دوستان